CloudFlow, contracte inteligente, eInvoice, eCMR, blockchain

CloudFlow. Gestiunea și integrarea flexibilă a proceselor de business bazată pe tehnologia blockchain, utilizând standardele și specificațiile UNECE-UN/CEFACT (eCMR, eInvoice, etc.), cu aplicabilitate directă in industria transporturilor și nu numai.

S.C. GITS COM S.R.L. cu sediul în Str. Bârsei nr. 8, Sibiu, derulează începând cu data de 22.07.2022, proiectul
“CloudFlow. Gestiunea și integrarea flexibilă a proceselor de business bazată pe tehnologia blockchain, utilizând standardele și specificațiile UNECE-UN/CEFACT (eCMR, eInvoice, etc.), cu aplicabilitate directă în industria transporturilor și nu numai (dezvoltare și implementare CloudFlow4Trans și CloudFlow4Invoice)”,
co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului nr. 28/221_ap3/22.07.2022, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate, Cod SMIS 2014+ 142661

Valoarea totală a proiectului este de 12.928.221,36 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT este de 7.044.933,76 lei.

Proiectul se implementează în Sibiu, pe o durată de 17 luni

Obiectivul general al proiectului

TRECEREA DE LA OUTSOURCING LA DEZVOLTAREA BAZATĂ PE INOVARE PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DIGITALIZAT AL PROCESELOR DE BUSINESS ȘI EXPLOATAREA ACESTORA UTILIZÂND TEHNOLOGIE BLOCKCHAIN, iar obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• OS1. integrarea de tehnologii noi și construirea unei platforme blockchain descentralizată care să administreaze contracte inteligente și să permită gestionarea, exploatarea și integrarea cu ușurință a proceselor de business – denumită CloudFlow;
• OS2. dezvoltarea și integrarea a două procese de business cu respectarea prevederilor UNCE-UN/CEFACT ( eCMR si eINVOCE, ref http://www.unece.org/cefact/brs/brs_index.html) denumite CloudFlow4Trans și CloudFlow4Invoice.;
• OS3. implementarea și punerea în producție a platformei cu înrolarea a cel puțin 5 parteneri;

 

Rezultatele așteptate

R1- Echipamente achiziționate și puse în funcțiune
R2- Aplicaţii software/licenţe necesare implementării proiectului achiziționate, configurate şi testate
R3- Site actualizat http://www.gitscom.ro – cu prezentare produs și publicare rezultate – 4 landing page-uri și 2 prezentări video
R4- 10 persoane angajate: 4 programatori, 1 DEVOPS, 2 TESTERI, 1 DESIGNER WEB și 1 Coordonator echipă și care desfasoară activități necesare implementării proiectului
R5- Serviciiu de cercetare industrială și difuzarea rezultatelor proiectului prin aplicații open source achiziționat și implementat
R6- Serviciu de dezvoltare și intergrare fluxuri blockchain - smart contract pentru CloudFlow4Invoice & CloudFlow4Trans implementat
R7- Servicii de consultanță în domeniul inovării - platforma blockchain orchestrator achiziționate și implementate
R8- Activități de informare și publicitate obligatorii proiect implementate
R9- Servicii de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect achiziționate și implementate
R10- Servicii de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă achiziționate și implementate
R11- Servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului achiziționate și implementate
R12- Servicii de pregătire personal care va asigura mentenanţa aplicaţiei / produsului / serviciului software dezvoltat achiziționate
R13- Servicii de auditare tehnică și financiară achiziționate și implementate
R14- Personal pregătit în vederea asigurării mentenanţei aplicaţiei / produsului / serviciului software dezvoltat


Proiect cofinanțat din Fondul Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 - AXA PRIORITARA 2 Actiunea 2.2.1
www.fonduri-ue.ro